Universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija, EUR-Lex Access to European Union law

Universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija

universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija

Istorija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] m. Vilniaus universiteto VU Tarybos nutarimu Bibliotekininkystės, Informacijos sistemų, Knygotyros ir bibliografijos bei dviejų Žurnalistikos katedrų pagrindu universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija įkurtas Komunikacijos fakultetas.

Šiam sprendimui pagrįsti buvo bene trys priežastys. Istorijos fakultete vykdyti bibliotekininkystės ir mokslinės informacijos, žiniasklaidos ne tik rašto, bet ir vaizdo informacijos tyrimai rodė, jog jiems plėtoti reikalinga nauja akademinė struktūra.

universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija

Taip pat bibliotekininkystės ir žurnalistikos studijų programos, anuomet vadintos specialybėmis, turėjo atitikti naują — komunikacijos ir informacijos studijų koncepciją; neišsitekdamos tarp istorijos akademinių disciplinų, nebūtų tenkinusios modernių visuomenės poreikių ugdant profesionalius komunikacijos specialistus. Tuometinėse Bibliotekininkystės ir mokslinės universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija, Radijo ir televizijos žurnalistikos, Spaudos žurnalistikos katedrose atlikti knygos ir spaudos istorijos, knygų leidybos, poligrafijos ir knygų prekybos, bibliotekininkystės ir bibliografijos, žurnalistikos teorijos ir istorijos, informacijos teorijos ir informacinių sistemų tyrimai, kaip ir dėstomi dalykų kursai buvo priskiriami istorijos, pedagogikos, technikos ar ekonomikos mokslams.

 • Natalija Mažeikienė, SMF Socialinio darbo katedra Dalyko anotacija lietuvių kalba Kursas supažindina su kokybinių tyrimų taikymo galimybėmis įvairiose viešosios komunikacijos srityse organizacinės, tarpkultūrinės, socialinės, politinės komunikacijos ir pan.
 • Universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija
 • Strategija Ataskaitos Protokolas Nr.

Antroji priežastis: Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo metų įstatymu patvirtinus Universiteto statutą, buvo grąžinta autonomija, leidusi vykdyti akademines ir mokslo pertvarkos reformas, atsižvelgiant į nepriklausomybę atkūrusios valstybės ir atgimusios, laisvai diskutuojančios visuomenės poreikius. Dar Sąjūdžio laikais pradėta mokymo planų kaita sugrąžinti lituanistiniai dalykai, panaikinti ideologizuoti kursai baigėsi sistemine aukštojo mokslo pertvarka, ne tik naujų fakultetų, bet ir universitetų kūrimu.

universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija

VU atsirado galimybė pažvelgti į komunikaciją naujai ir sutelkti jai būdingus tyrimų objektus bei disciplinas vienoje struktūroje. Tiek naujo fakulteto, tiek jo padalinių kūrimąsi lėmė komunikacijos ir informacijos mokslų, m. VU Tarybos sprendimas buvo naudingas sukuriant Lietuvoje komunikacijos mokslų ir studijų mokyklą, atvėrusią galimybes visapusiškai tyrinėti pamatinį bendravimo objektą — pranešimą pagal įvairias komunikacijos šakas.

Strateginiai dokumentai

Trečioji reikšminga priežastis yra VU reikšmė Lietuvos istorijoje ne tik plėtojant mokslą ir studijas, bet ir prisidėjus prie švietimo ir informacijos politikos: nuo pat įkūrimo VU ilgokai buvo pagrindinis leidybos ir žinių sisteminimo bei sklaidos centras.

Būtent VU biblioteka ilgai buvo vienintelė informacijos sistemos kūrėjas ir mokslinės informacijos skleidėjas, VU pradėtas leisti ir pirmasis periodinis laikraštis Lietuvoje.

universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija

Nuo pat įkūrimo pabrėždamas esminį universitetinį mokslo ir studijų vienovės principą, puoselėdamas tradicijas, fakultetas nuosekliai rengė, rengia ir įgyvendina komunikacijos ir informacijos lauko tyrimų bei studijų plėtros planus. Nuo m.

universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija

Universitetas priima studijuoti Verslo informacijos vadybos. Į kai kurias kūrybinio pobūdžio pirmosios pakopos studijų programas fakultetas dešimtmečius išlaiko stojamojo egzamino reikalavimą, paisydamas VU principo, kad šiame Universitete turi studijuoti stiprią motyvaciją turintys asmenys.

Apie autorių komunikãcijos ir informãcijos mókslai Lietuvojè Komunikacijos ir informacijos mokslų ištakos yra 19 a. Bohatkiewicziaus ir J. Lelewelio mokomieji ir moksliniai veikalai, vėliau — lietuvių žurnalistikos metodikos ir teorijos pradininkų J. Adomaičio-ŠernoA.

Fakulteto laimėtas TEMPUS projektas paskatino atnaujinti magistrantūros studijas, vidinės ir išorinės komunikacijos sklaidą.

Jai užtikrinti ir informacijos ryšiams eu3 prekybos strategija išoriniais partneriais palaikyti m.

 1. Akcijų pasirinkimo sandorių rinkodara
 2. VU Komunikacijos fakultetas - Korporatyvinės komunikacijos tyrimų katedros mokslininkai
 3. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas – Vikipedija
 4. Kucoin token roadmap
 5. Universiteto studentų komunikacijos strategija Tarptautinio lygio mokslinių tyrimų plėtra.
 6. Mokslinių tyrimų kryptys
 7. Programuoti ir prekybos sistemą

VU yra sukurta vienintelė Lietuvoje trijų pakopų komunikacijos ir informacijos mokykla: čia rengiami ir šios krypties socialinių mokslų daktarai. Fakultete pradėtos ginti disertacijos subrandino būrį naujosios kartos komunikacijos ir informacijos mokslininkų profesionalų, kurių gretas daugiau kaip po dešimties metų pertraukos m.

Fakultete veikia formalios ir neformalios studentų organizacijos — atstovybė, draugijos, klubai.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Organizacijų informacinės ir komunikacinės veiklos tyrimų katedra rengia tarptautinę mokslinę konferenciją, kurios tikslas — skatinti mokslininkus ir praktikus pristatyti teorinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus, inicijuoti mokslines diskusijas aktualiomis informacijos ir komunikacijos temomis. Konferencijos organizatoriai kviečia teikti pranešimus atsižvelgiant į šias mokslinių tyrimų kryptis: Informacijos ir žinių valdymas organizacijoje: informacijos ir žinių valdymo vertinimas; kūrybiškumas ir inovacijos; besimokanti organizacija; žinių valdymo sistemos; organizacijos kultūra ir žinių vadyba; informacinių ir komunikacinių technologijų vaidmuo tobulinant informacijos ir žinių valdymą organizacijoje ir kt. Komunikacijos valdymas organizacijoje: strateginė ir korporatyvinė komunikacija; socialinės atsakomybės ir tvarumo komunikacija; organizacijos pokyčių komunikacija; tarpkultūrinė komunikacija tarptautinėje organizacijoje; informacinių technologijų ir hibridinės darbo vietos įtaka komunikacijai organizacijoje; organizacijos komunikacija su suinteresuotaisiais rizikos kontekste ir kt. Lyties raiška komunikacijoje ir kituose sociokultūriniuose kontekstuose: lyties aspektas komunikacijoje; lyčiai jautri kalba; lyčių lygybė ir jos komunikacija; lygių galimybių komunikacija; lyčių reprezentavimas žiniasklaidoje; lyties aspektas masinėje ir populiariojoje kultūroje; lytis ir medijos; lyčių lygybė žiniasklaidos industrijoje; lyties raiška organizacijoje ir kt. Konferencijos organizatoriai kviečia teikti pranešimų santraukas lietuvių arba anglų kalba iki m.

Fakultetas nuo įsteigimo įsikūręs keliuose Vilniaus universiteto pastatuose: Bernardinų g. Studentų atstovybė[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Komunikacijos fakultete VU SA KF — fakulteto studentų interesams atstovaujanti organizacija, konsultuojanti, padedanti jaunajai bendruomenei akademinio, socialinio pobūdžio klausimais.

VU SA KF yra tarpininkė tarp studentų ir fakulteto vadovybės siekiant studijų kokybės ir geresnio studentiško gyvenimo.

 • Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras toliau — Centras yra Aleksandro Stulginskio universiteto toliau Universiteto savarankiškas studijų ir mokslo padalinys, įsteigtas Universiteto senato nutarimu humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslinei ir studijų veiklai organizuoti bei vykdyti.
 • , Universiteto studentų komunikacijos strategija
 • Informacijos nuosavybės teisių apsauga verslo organizacijoje.

VU SA KF taip pat organizuoja įvairius renginius, vienas svarbiausių, reprezentuojantis fakulteto gyvenimą. Studentų mokslinė draugija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Komunikacijos fakulteto Studentų mokslinė draugija SMD — asociacijos statusą turinti organizacija, kuri vienija Vilniaus universiteto Komunikacijos studentus.

Draugijos nariai domisi komunikacijos mokslo naujovėmis, tendencijomis bei rengia mokymus, viešas paskaitas ar diskusijas. Svarbiausias SMD renginys — kasmetinė tris dienas trunkanti konferencija skirta komunikacijos ir informacijos mokslams.

Pranešimų naršymas

Jos metu pranešimus skaito studentai, akademikai ir privataus sektoriaus atstovai. SMD yra išsikėlusi šiuos tikslus: skatinti ir plėtoti studentų mokslinę veiklą, ugdyti mokslinius įgūdžius bei koordinuoti studentų savarankiškų mokslinių tyrimų projektus; ugdyti studentų kritinį mąstymą, organizacinius gebėjimus, skatinti mokslo populiarinimo iniciatyvas; siekti dalyvauti VU KF mokslininkų vykdomuose mokslo tiriamuosiuose darbuose; kasmet ekspertų komisijos atrinkus pranešimus pristatyti metinėje tradicinėje studentų mokslinėje konferencijoje, taip pat organizuoti SMD narių susirinkimus, studentų mokslinių darbų konkursus, mokslinius seminarus, debatus, diskusijų klubus; bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslinėmis bei studentiškomis organizacijomis; rūpintis mokslinių darbų publikavimu bei vykdyti kitą teisės aktams neprieštaraujančią veiklą [1].

Politikos komunikacijos klubas[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Organizacija, kurioje renkasi jaunieji politikos apžvalgininkai.

Čia aptariami naujausi valstybės ir pasaulio įvykiai, rengiamos diskusijos su politikais ir politikos ekspertais.

Kūrybinių medijų klubas[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Klubas veikia kaip kūrybos agentūra: kuria reklamas bei įgyvendina įvairias menines idėjas. Taip pat svarbi jo veiklos dalis — viešų diskusijų rengimas apie kultūrą, dizainą, reklamą. Daugiau informacijos galima rasti socialiniame tinkle Facebook.

universiteto mokslinių tyrimų komunikacijos strategija