Luminor investicijos

Turinys

  luminor investicijos

  Any Biržos duomenų prenumerata Prekyba akcijomis vyksta kainomis realiu laiku iš biržų, tačiau platformoje nemokamai pateikiamos tik 15 min. Norėdami ne tik prekiauti, bet ir matyti kainas realiu laiku, turite užsiprenumeruoti luminor investicijos duomenis.

  luminor investicijos

  Biržos duomenų — kainų realiu laiku — prenumerata gali būti nemokama, jeigu per mėnesį sudaroma ne mažiau kaip keturi akcijų sandoriai. Pajamomis laikomi paskirstymai iš JAV įmonių pelno — dividendai, palūkanos, kitos periodinės išmokos. Luminor bankas vykdo šią prievolę ir kasmet pildo bei teikia nustatytas formas IRS.

  Dėl minėtos atskaitomybės Luminor bankas patiria išlaidas, todėl klientams, kurie ataskaitiniais metais gavo aukščiau minėtų pajamų, nustatytas metinis mokestis už duomenų teikimą IRS.

  Už JAV akcijų dividendus mokėkite 15 proc.

  luminor investicijos

  Mokestis nurašomas einamųjų metų II-ą ketvirtį už praėjusius kalendorinius metus. Mokestis nurašomas nuo kliento prekybos sąskaitos, trūkstant lėšų luminor investicijos sąskaitoje, nuo kliento atsiskaitomosios sąskaitos Luminor banke. Mokėtina suma JAV doleriais perskaičiuojama į kliento sąskaitos, nuo kurios nurašomas mokestis, valiutą pagal nurašymo dienos atitinkamų Lietuvos banko skelbiamą valiutų santykį.

  luminor investicijos

  Atsakomybės ribojimas Aukščiau minimi JAV teisiniai reikalavimai nėra pilnai aprašyti bei gali keistis. Konkretūs gautų pajamų informacijos teikimo reikalavimai yra nustatomi vienašališkai IRS ir arba kitų JAV institucijų.

  Luminor bankas neteikia konsultacijų mokestiniais klausimais, nevykdo jokių veiksmų siekiant optimizuoti kliento mokamus mokesčius, išvengiant dvigubo apmokestinimo ir pan. Klientas turi pareigą pats administruoti ir mokėti mokesčius pagal jam taikomas prievoles, kaip tai yra nustatyta jo jurisdikcijoje.

  luminor investicijos

  Prireikus papildomos informacijos mokestiniais klausimais, prašome kreiptis į mokesčių konsultantus. Tokiu būdu JAV registruotų finansinių priemonių dividendai į prekybos sąskaitą Luminor Trade platformoje bus išmokami pritaikius 15 proc.

  Registracija paslaugai: Užsiregistruokite GlobeTax eCerts sistemoje adresu ecertsus.

  luminor investicijos

  Access Code.